Son HaberlerYazılar

PUTİN’E  AÇIK MEKTUP Bochum, 24 Mart 2022

 

Sayın

Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı

Size bu açık mektubumu dört Dostluk ve Barış Ödülü sahibi bir yazar olmanın sorumluğuyla yazıyorum. Düşmanınız değilim, komşunuzum. Bir Türk yazarıyım.

Türkler ve Ruslar savaşkan uluslardır. Tarihte Osmanlılar ile Ruslar 12 sefer savaşmıştır. Benim atalarım savaşın da barışın da ne olduğunu çok iyi biliyorlardı.

Atalarım savaş ve barış konusundaki tecrübelerini üç kelime ile özetlemiş ve bizlere çok önemli hayat dersi olarak bırakmışlardır. Bu hayat dersi Türkçede atasözü olarak kullanılmaktadır: KAN KANLA YUNMAZ! Kan ancak barışla, dostlukla yunabilir, yıkanabilir, temizlenebilir.

Sayın Vladimir Putin,

İki ev komşusu arasında olduğu gibi devlet ve ülke komşuları arasında da bazı sorunlar olabilir. Ev komşuları anlaşamazlarsa evlerini satıp gider, başka bir yere yerleşebilirler. Fakat ülke komşuları, yurt komşuları birbirlerinden ayrılamazlar. Birbirlerine muhtaçtırlar, kaderleri ortaktır.

Rusya’nın komşularıyla tarihte birçok anlaşmazlıkları oldu. Son zamanlarda da Ukrayna ile çeşitli sorunları vardı. Fakat hiçbir gerekçe dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Rusya’nın bağımsız bir devlet olan komşusu Ukrayna’yı işgal etmesini, bombalamasını, yakıp yıkmasını, şehirleri yerle bir etmesini, karda kışta on milyon kadar Ukraynalıyı evinden yurdundan etmesini, 3,5 milyon kadar kadının kızın, çoluk çocuğun ülkesini terk etmek zorunda kalmasını haklı gösteremez.

Sayın Vladimir Putin, insanlık iki dünya savaşı yaşadı. Rusya Birinci ve İkinci Dünya Savaşında çok büyük acılar çekti. Artık yeni acılar çekmek istemiyoruz. Sizin savaş için haklı gerekçeleriniz varsa, komşu olarak bizlerin de insanlığın da barış için haklı gerekçeleri var.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in 22.03.2022 günü New York’ta yaptığı değerlendirme ve çağrıya aynen katılıyorum. Ukrayna’daki savaş “Ahlaki olarak kabul edilemez,  siyasi olarak savunulamaz ve askeri olarak da anlamsızdır.” Bu işgali, bu savaşı siz başlatınız, siz son vermelisiniz! Silahlar susmalı insanlar konuşmalıdır.

Sayın Vladimir Putin Ukrayna’ya atılan her bomba, her mermi sadece Ukrayna toprağına düşmüyor Rusya’nın komşularının, Avrupa’nın, dünyanın kalbine düşüyor. Avrupa’yı ve dünyayı savaş korkusu sarmıştır. İnsanlar yiyecek depoluyor. Marketlerde un, şeker, yağ rafları boşalmış durumdadır.

Siz sadece Ukrayna’yı yakıp yıkmadınız aynı anda komşularınızın ve dünyanın farklı sistemlere sahip devletlerinin size olan güvenlerini, dostluklarını da yakıp yıktınız ve yakıp yıkmaya devam ediyorsunuz. Size açık ve net olarak söylemek zorundayım. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Türkiye’de de büyük korku yarattı. Rusya’nın güvenilemez bir komşu olduğu düşüncesini yeniden canlandırdı. Yarattığınız güvensizlik ve korkuyla komşularınızda, Avrupa’da silahlanmaya, muhtemel bir savaşa hazırlanmaya yol açtınız! Bu çok tehlikeli silahlanma yarışı durdurulmalıdır.

Birinci Dünya Savaşında Rus Orduları Trabzon, Rize, Erzurum, Kars bölgelerini işgal etmişti. O zamanlar işgal bölgelerinde şu türkü söylenirdi:

Urusun gemileri

Hem ileri hem geri

Gözün kör olsun Urus

Dul koydun gelinleri.

Biz bu türküleri unutmaya çalışmıştık. Siz Ukrayna’ya karşı işgal savaşı başlatarak, kadınları kızları, çoluğu çocuğu, askerleri sivilleri öldürerek bize bu türküleri yeniden hatırlattınız.

Sayın Vladimir Putin, dünyadaki ve Türkiye’deki yazarların, şairlerin, sanatçıların çoğu İkinci Dünya Savaşı sırasında ve soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin yanında yer almış, barış için mücadele etmiş, Dünya Barış Konferansları, Asya-Afrika Yazarlar Toplantıları düzenlemiş, yüzlerce barış şiiri yazmışlardı.

Sayın Vladimir Putin Ukrayna’ya karşı savaşı başlatmanızın üzerinden 29 gün geçti. Şöyle etrafınıza, dünyaya bakınız lütfen, bu savaşı haklı gören, Ukrayna’yı işgalinizi savunan ve bunun için şiir yazan tek bir şair var mı dünyada?

Sayın Komşum Putin, siz savaşı başlattığınız andan itibaren dünya barış hareketini, dünyanın sağduyulu insanlarını da karşınıza aldınız. Dünya barış hareketini de zayıflattınız. Rusya hiçbir zaman bu kadar yalnız kalmamıştı! Yazık ettiniz Rusya’ya, yazık ettiniz kendi ülkenizin geleceğine!

Kırılan dalda çiçek açmaz Sayın Putin! Yakılan yıkılan evler yeniden inşa edilebilir, fakat öldürdüğünüz insanları bir daha canlandıramazsınız, kırdığınız gönülleri yeniden çok zor kazanırsınız! İnternet çağında iletişim hızlandıkça dünyamız küçüldü. Dünya hepimizin vatanı haline geldi. İnsanların, toplumların, devletlerin yaşama haklarına dışarıdan müdahale edilmemelidir. Zorla güzellik olmaz! Tek meyveyle bahçe olmaz! Farklılıklar zenginliğimizdir.  İnsanlar ve toplumlar nasıl yaşayacaklarına, kiminle beraber olacaklarına özgürce kendileri karar vermelidir.

Sayın Vladimir Putin dünyamızın en önemli sorunu iklim değişiklikleridir. Bütün devletler dünyamızı kurtarmak için çabalarken, siz dünyamızı felakete sürükleyecek bir savaşı başlattınız. Bu savaş iklim felaketlerini artıracaktır. Korona salgını insanlığın kardeş, kaderimizin ortak olduğunu gösterdi. Başlattığınız savaş insanlar ve devletler arasındaki kader birliği düşüncesine de çok zarar verdi. İklim değişikliklerini, salgınları önlemek için harcanacak paralar, savaş korkusuyla silahlanmaya harcanacaktır. Tarih silahlanmanın tehlikelerini  gösteren örneklerle doludur. Silahların gözü kördür! Silahların vicdanı yoktur. Bir gün sizi de vurabilir!

Komşum Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’ni en çok destekleyen, dünya barış hareketinin öncülerinden biri mezarı halen Moskova’da olan büyük şair Nazım Hikmet idi. Atom savaşlarına ve silahlanmaya karşı yazdığı meşhur bir şiirinde şöyle sesleniyordu:

Analardır adam eden adamı
Aydınlıklardır önümüzde giden
Sizi de bir ana doğurmadı mı?

Analara kıymayın efendiler
Bulutlar adam öldürmesin

Sayın Vladimir Putin, Nazım Hikmet Moskova’daki mezarından kalksa, sizin yaptıklarınızı görse kahrolurdu! Size karşı ya yeni bir şiir yazar ya da bu şiirini okurdu!

Analara kıymayın Sayın Komşum! Sizi de bir ana doğurmadı mı?

Sayın Vladimir Putin siz bu savaşı kazansanız da kazanmasanız da insanlığın kalbinde ve vicdanında bu savaşı daha ilk günden kaybettiniz!

Size sesleniyorum Sayın Komşum Vladimir Putin!

Başlattığınız savaşa derhal son veriniz! Rusya savaşla büyüyemez! Bu ateş yakar sizi de! Lütfen hem Rusya’nın hem de dünyanın başını daha fazla belaya sokmayınız! Kan kanla yunmaz! Sizi barışa davet ediyorum.

Saygılarımla.

Bochum, 24.3.202, Kemal Yalçın

1998 Türkiye Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Özel Ödülü

1999 Türkiye-Yunanistan Dostluk ve Barış Ödülü

2018 Şemun Hanne Haydo Süryani Dostluk ve Barış Ödülü

2020 SUROYO TV Süryani Dostluk, Barış ve Araştırma Ödülü sahibi.