Kitap Tanıtımı

HAYMATLOS 6. BASKISI ÇIKTI

 

Dünya Bizim Vatanımız

HAYMATLOS  Dünya Bizim Vatanımız adlı kitabım, 10 Haziran 2011’de, İş Bankası Kültür Yayınları tarafından, İstanbul’da yayınlandı. Aradan geçen 13 yıl içinde Türkiye’de çok okundu ve ilgi gördü. 6. Baskısı 2024 ayında çıktı. Okuyucularıma, İş Bankası Kültür Yayınları’na çok teşekkür ederim.

HAYMATLOS  Almancaya çevrildi ve Köln’de Dünya Verlag tarafından 2023 yılında yayınlandı. Dünya Verlag’a da teşekkürlerimi sunarım.

“Enterne Haymatloz Almanlar” Çorum, Yozgat, Kırşehir’e 80 yıl önce enterne edilmişlerdi. Artık “Enterne Haymatloz Almanlar”dan hiçbiri yaşamıyor. Onlar artık Haymatlos kitabımın sayfalarında yaşayacaklardır.

HAYMATLOS’da 1933-1945 yıllarında, Nazi rejiminden kaçarak Türkiye’ye sığınmış Almanların, bilim insanlarının, müzisyenlerin, mimarların, politikacıların yaşam öykülerini anlattım.

“Enterne Haymatloz Almanlar” hakkında, canlı tarihlerin anlatımlarına göre yazılmış tek belgesel roman “HAYMATLOS  – Dünya Bizim Vatanımız  romanıdır.

“Haymatloz” kelimesi 1944 yılından itibaren kullanılmıştır. “Haymatloz” kelimesi zamanla Türkçe ses uyumuna göre değişerek “Haymatlos” biçimini almış, “Yersiz, yurtsuz, vatansız” anlamında Türkçe sözlüğe girmiştir. Ben de kitabımda “Haymatlos” kelimesini kullandım.

1944 yılında Çorum’a babası, annesi, kız kardeşi ile birlikte enterne edilmiş olan Hamburglu Cornelius Bischoff o yıllarda kaldıkları evin önünde Kemal Yalçın İle birlikte. 9 Temmuz 2011, Çorum

“Enterne Haymatloz Almanlar”ın yaşama şartları İkinci Dünya Savaşının gidişatına göre değişiyordu.  Enternelerin şehir dışına çıkmaları, çalışmaları, siyasetle uğraşmaları, radyo dinlemeleri, okula gitmeleri, banka, posta ve telefon hizmetlerini kullanmaları yasaktı. Kızılay’ın deprem fonundan kişi başına verilen 10 ya da 20 lira aylıkla yaşamak zorunda idiler. “Enterne Haymatloz Almanlar” 1944 Ağustos ayından 1946 Ocak ayına kadar 18 ay Çorum, Yozgat ve Kırşehir’de yaşamışlardı.

Çorum, Yozgat ve Kırşehir’de yaptığım araştırmalarda, “Enterne Haymatloz Almanlar”dan kalan izleri, belgeleri en çok Çorum’da bulabildim.

“Enterne Haymatloz Almanlar”ın tarihi, Türkiye ve Almanya’nın ortak tarihidir. “Enterne Haymatloz Almanlar”ın hayatında Çorum’un önemli bir yeri vardır.

Bu kitabımı, 1933 sonrasında Türkiye’de yaşamış haymatlos Almanlara, mülteci Alman bilim insanlarına ve onlara kucak açmış olan Çorum, Yozgat, Kırşehir’in asil ruhlu, vicdanlı, yardımsever insanlarına sunuyorum.

2009, 2010 yıllarında yaptığım araştırmalar sırasında bana yardımcı olan Çorumlulara, Yozgatlılara ve Kırşehirlilere, özellikle arşivlerini bana açan Çorum Belediyesine, Çorum Hakimiyet gazetesine çok teşekkür ederim.

Bochum, 4 Mart 2024, Kemal Yalçın