EğitimYazılar

2020-2021 ULUSLARARARASI YEŞİL BAYRAK ÖDÜLÜNÜ TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK  ÖZEL MOR EFREM SÜRYANİ ANAOKULU KAZANDI

 

Yeşil Bayrak Ödülü, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . Bu ödül Uluslararası Eko-Okullar Türkiye Koordinatörlüğü, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı- TÜRÇEV, Eko-Okullar Programı, Foundation for Economic Edukation-FEE tarafından her yıl okullar arasında düzenleniyor. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır.

2019 yılında İstanbul çapında yarışmaya katılan okullar içinde 7 okul takdir kazandı, Özel Mor Efrem Süryani Anaokulu ise Birinci oldu. Küresel ısınma nedeniyle Türkiye ve dünyada orman yangınlarının hızla yayıldığı, ciğerlerimizin yandığı günlerle Yeşil Bayrak Ödülü çok daha özel önem kazanıyor.  Yeşil Bayrak Ödülü’nü düzenleyenleri, 2019-2021 Eğitim ve öğretim yılı Yeşil Bayrak Ödülü’nü kazanan, Özel Mor Efrem Süryani Anaokulu öğrencilerini, öğretmenlerini ve velilerini saygı, sevgi ve başarı dileklerimle kutuluyorum.

Eko-Okullar 25. yıl deklarasyonu 22 Kasım 2018 tarihinde İrlanda’nın Cork kentinde 68 ülke temsilcisinin tüm dünyaya taahhüdü olarak imzalandı: Amaç sürdürülebilir bir gelecek için çocuklar ve gençleri destekleyip pozitif eylemler konusunda harekete geçirmektir.

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.

Programa yeni kayıt olmuş okullar ilk 2 eğitim-öğretim yılı boyunca çöp-atık / geri dönüşüm konusunu çalışırlar.

Çöp-Atık konusunu çalışarak Yeşil Bayrak ödülü almış olan Eko-Okullar diğer konulardan birini seçerek çalışmalarına devam ederler.

Eko-Okullar Programı konuları;

– Çöp-Atık & Geri Dönüşüm (İlk iki yıl boyunca zorunlu konu)

– Enerji

– Su

– Biyolojik Çeşitlilik

– Tüketim Alışkanlıklarımız

Eko-Okullar yukarıda belirtilen konuları ikişer yıl çalıştıktan ve öğrencilerin konuyu tam olarak kavradıklarından emin olduktan sonra yan konular olan;

– İklim değişikliği & Küresel Isınma

– Ulaşım,

– Sağlıklı Yaşam & Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

– Hava-Su-Toprak-Gürültü-Işık Kirliliği,

– Organik Tarım vb. konularda çalışmalarını sürdürebilirler.

 

Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Uluslararası Eko-Okullar Programının ilk yılında okulların çöp-atık/geri dönüşüm konusunu ana konu olarak çalışıp belirli aktivitelerle enerji ve su konularına da işlerler. Bunun sebebi, bu konuda yapılacak çalışmaların sonuçlarının çok daha kısa sürede görülmesi ile okuldaki motivasyonu artırma potansiyelinin olmasıdır. Aynı zamanda bu konular hemen hemen her okulun müfredat programının içinde yer alabilecek kadar esnek ve farklı etkinliklerin yapılabileceği konulardır.

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK ÖZEL MOR EFREM SÜRYANİ ANAOKULU’NUN KURULUŞ ÖYKÜSÜ

Türkiye’nin ilk ve tek Süryani Okulu olan Özel Mor Efrem Süryani Anaokulu 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın  izni ile İstanbul Süryani Kadim Meryemana Kilisesi’ne bağlı ticari işletme olarak vakıf yöneticilerinin girişimiyle kuruldu. 51 öğrenci kapasiteli bir anaokuludur. Bu sayı istek üzerine 62 öğrenciye çıkarılabiliyor.

İstanbul Süryani  Kadim Vakfı 2012 yılında Özel Süryani Anaokulu açmak için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat etmişti. Bu müracaat, “Süryaniler Lozan Antlaşmasına göre azınlık statüsünde olmadığı,” gerekçesiyle reddedildi.

Süryani Vakfı, bu karara karşı Ankara’da dava açtı. Mahkeme, Lozan Antlaşması’ndaki “Türkiye’de yaşayan tüm gayrimüslimler azınlıktır,” ibaresine atıfta bulunarak İstanbul Süryani Kadim Vakfı lehine karar verdi. Mahkeme, “Süryani Vakıfları Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı kendi anadillerinde eğitim veren özel eğitim kurumu  açabilir,” dedi.

Bu karar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu, Özel Mor Efrem Süryani Anaokulu açılmasının ayrıntılarını görüşmek için İstanbul Süryani Vakfı temsilcilerini Ankara’ya çağırdı.

Kenan Gürdal Özel Mor Efrem Süryani Anaokulu’nu temsilen beraberinde biri Süryanice bilen iki Süryani Kadim öğretmen ile birlikte Ankara’ya gitti, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu toplantısına katıldı.

Kenan Gürdal toplantıda “Türkiye’de İngilizce, Arapça, Farsça, Çince  gibi dillerde anaokulları var. Bir lisan bir insan demektir.  O halde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Süryaniler için de Süryani Anaokulu açılabilir. Bunun sakıncası yoktur, faydası çoktur. Bu anaokulunda Türkçe, Süryanice, İngilizce öğretilecektir,” diye görüş belirtti.

Özel Mor Efrem Süryani Anaokulu açılması ile ilgili olarak Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde bir dizi toplantı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı okulun aynı yılın eğitim dönemine yetişmesi için birçok kolaylıklar sağladı.

Süryani Vakıfı önce anaokulu ile başlamaya daha sonra ilk ve orta öğretim kurumları açmaya karar verdi.

Özel Mor Efrem Süryani Anaokulu’nun müfredat programını Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Süryani Dili ve Kültürü Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Sait Toprak hazırladı. Bu program MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylandı. Yeşilköy’de daha önce anaokulu olarak hizmet veren bir bina kiralandı, restore edildi ve MEB müfettişlerinin onayı ile 2014 yılında eğitime başladı.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Özel Mor Efrem Süryani Anaokulu işletme sorumluluğunu ve temsil yetkisini Sait Susin, İlyas Gençoğlu ve Kenan Gürdal’a verdi.

Böylece iki yıllık uğraşlardan sonra 2014 yılı Mart ayında İstanbul’da Türkiye’nin ilk ve tek Özel Süryani Anaokulu törenle açıldı.

İyi ki açıldı. Süryaniler bu okula özel ilgi gösterdiler. 8 yıldan beri anaokulu başarıyla eğitim veriyor. Bu başarılı eğitim sayesinde 2019-2020 ve 2020-2021eğitim öğretim yılında Uluslararası Eko-Okullar Programı YEŞİL BAYRAK ÖDÜLÜ’nü Türkiye’nin ilk ve tek Özel Mor Efrem Süryani Anaokulu kazandı.

SÜRYANİ ANAOKULUNA ADI VERİLEN MOR EFREM KİMDİR?

Süryani Mor Efrem insanlık tarihinin en büyük dinsel şair ve bilgelerinden biridir. “Süryaniler’in Güneşi” olarak kabul edilmektedir.

“Mor” Süryanicede “Sayın, aziz, hazret, saygın din adamı” anlamına gelen bir ünvandır, bir sıfattır. Sadece büyük din adamlarına bu ünvan verilir.

Süryani Mor Efrem, MS 285 yılında Nusaybin’de doğmuş, MS 373 yılında vefat etmiştir. Babası Nusaybinli, annesi de Amid (Diyarbakır) şehrindendir.

Mor Efrem Süryani dilinin tartışılmaz üstadıdır. İnsanları  barışa, insan ve doğa sevgisine, ibadette, iç huzura, kendisiyle barışmaya davet eder.

Nusaybin ile Sincar Dağı arasındaki Baarbeye (BethAraboye) episkoposunun yanında eğitim gördükten sonra bazı siyasi sebeplerden dolayı 303 yılında Nusaybin’i terk edip Urfa’ya yerleşmiştir. Şair Asuno’nun yanında Süryani edebiyatı ile Kutsal Kitap’ın derinleşmesini özümsemiştir.

320’lerde tekrar Nusaybin’e geri dönen Süryani Mor Efrem, erken yaşlarında dünya nimetlerini terk edip, bölgenin Episkoposu Mor Yakup’un himayesine girerek ruhî temizlik ve kutsallığı, dini bilgilerini ondan öğrendi. Nusaybin’de eğitim görmüş, öğrencisi olduğu eğitim kurumunun yöneticiliğine kadar yükselmiştir.

İznik’te MS 325 yılında toplanan Hıristiyanlığın ilk ve en büyük Evrensel Konsiline katılan Episkopos Mor Yakub ile öğrencisi Efrem Nusaybin’e döndüklerinde ünlü Nusaybin Okulu’nun inşasına başladılar ve 326 yılında okulu hizmete açtılar.

Mor Efrem uzun yıllar boyunca Nusaybin Okulu’nun rektörlüğünü yaptı. 7. Yüzyıla kadar hizmet verecek bu okulda 800-1000 kadar öğrenci yatılı olarak okumaktaydı. Okulun resmi dili Süryaniceydi. Süryanice dilinin yanında Yunanca da okutulmaktaydı. Bu okulda felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp ve hukuk eğitimi veriliyordu. Bu dönemde Yunancadan Süryaniceye birçok kitap çevrilmiştir. Mor Efrem’in yüksek eğitim düzeyi, Nusaybin’de sunulan eğitimin bir ölçütüdür.

İstanbul Özel Mor Efrem Süryani Anaokulu, okula adını veren Mor Efrem gibi barışçı, dünyayı ve insanları seven, çevresiyle barışık, temiz ahlaklı insanlar yetiştiren bir okuldur.

Kuranlara, yaşatanlara ve sevgili öğrencilerine çok teşekkür ediyor başarılar diliyorum.

YEŞİL BAYRAK ÖDÜLÜ Özel Mor Efrem Süryani Anaokulu’nda hep dalgalansın!

Bochum, 25.8.2021, Kemal Yalçın

TEŞEKKÜRLER…
Özel Mor Efrem Süryani Anaokulu’nun Uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü’nü kazandığı haberini ve ödül belgesinin fotokopisini bana  Değerli Kardeşim Hanna Artan verdi. Bilgilerin toplanmasında bana yardımcı oldu. Ayrıca Sait Susin, Kenan Gürdal yazıyı okuyarak düzelttiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Tawdi sagi. K.Y.