Genel YazılarSon Haberler

Süryani Aile Festivali Selamlama konuşması

Barekhmor kumran rabo Mor İgnatius  Apfrem trayono! Barekhmor abun mığalye! Barekhmor Kuhne Miyakre! Shlomo! Ahunone Suryoye Myakre! Kobeno a şlome a ikoreydi Lkuleyhu! Dünya Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Patriği Sayın Mor İgnatius 2. Apfrem, Sayın Metropolitler, Sayın Abunalar, Sevgili Süryani Kardeşlerim, Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Ahünone Süryoye Miyakre, Sizin acılarınız benim de acılarımdır. Kfolağno u haşo rabo du Seyfo! Ağamathu ağameydine! Amehu kmifsah lebi! Fuşun ba Şlomo! Warburg, 6.7.2019, Kemal Yalçın